Interne communicatie TNT Post

In 2008 startte Post NL (toen nog TNT Post) een programma voor klantbehoud en structurele kostenverlagingen. Het project ‘Stem van de Klant’ moest deze ambitieuze doelstellingen realiseren. De insteek was positief. Verbeter de onderlinge samenwerking, versterk de competenties van het middenkader en vergroot de motivatie van alle werknemers.

Als communicatiespecialist in het projectteam verzorgde ik de implementatie van het programma richting 45.000 man. Met een gefaseerde uitrolstrategie, eigen logo en huisstijl, een congres, folders, posters en artikelen, opleidingsmaterialen, bijeenkomsten in het land en berichten via de bestaande interne media.

Post NL is trots op Stem van de Klant en de goede resultaten ervan, en geeft zo nu en dan presentaties over het onderwerp.

Het programma werd ontwikkeld door Reset Management.
Naar de casebeschrijving op hun site