Strategie, positionering en planvorming draaijer+partners

draaijer+partners bleek op handen gedragen te worden door hun klanten, maar het bedrijf was onbekend in de markt. En wat ze eigenlijk precies deden? Iets met ruimte, haalbaarheid, ontwikkelen, bouwen, begeleiden, duurzaamheid, risicomanagement, inrichting, Het Nieuwe Werken en nog veel meer.

Onderzoek, analyse en creativiteit leidden tot de oplossing.

draaier+partners doet in ‘gebied, gebouw en gebruik’. Dat is lekker duidelijk. En draaijer+partners ‘geeft waarde’. Daar kun je ook iets mee.

We ontwikkelden de positionering en strategie, koppelden identiteit aan klantwaarden, maakten het implementatieplan, concept en de bijbehorende middelen.

Naar draaijerpartners.nl